Corona is turning everything upside down. Each of us is facing new challenges. But we are all in the same situation. This is why we can manage this crisis together.

We need to take good care of each other. We need to commit to the most important rule: Keep your Distance! We do it!

Corona her şeyi alt üst ediyor. Her birimiz yeni zorluklarla karşı karşıyayız. Ama hepimiz aynı durumdayız. Bu nedenle bu krizi birlikte yönetebiliriz.

Birbirimize iyi bakmalıyız. En önemli kurala bağlı kalmalıyız: Mesafenizi Koruyun! Biz koruyoruz!