Protecting Digital Freedoms: On the Road with Giants – Keynote by Professor Josef Trappel, University of Salzburg

Open Keynote within the scope of the EUMEPLAT Project Meeting at
COMD, FF-B06, September 21, 2023 at 12:30-13:30

Protecting Digital Freedoms: On the Road with Giants

Josef Trappel, Department of Communication Studies, University of Salzburg
„Giants of flesh and steel“ (Barlow) dominated the 20th-century mass communication era. Freedom of expression and media freedom were carefully protected by national and supra-national checks and balances. Since Cybergiants emerged at the dawn of the 21st century, freedoms must be recalibrated. While in some parts of the world, market forces are entrusted to ensure the protection of these freedoms, the European Union relies on regulation and rules for both types of giants. This talk will present contemporary EU legislation on digital platforms and critically examine its success.
Josef Trappel is a Professor of media policy and media economics at the Department of Communication Studies at the University of Salzburg, Austria. He is the Director of the Department and Director of the Erasmus Mundus Joint Master program “Digital Communication Leadership”. He studied communications and political science at the Universities of Salzburg and Zurich. His scientific and research work focuses on the relationship between media, digital platforms, and democracy, changes in mass media structures and their implications on communication, national and international media policy, and media economics. Together with Werner A. Meier, he is the chair of the Euromedia Research Group. Recent research projects include “Media for Democracy Monitor” (2021) and “Euromedia Ownership Monitor” (2023).

 

Dijital Özgürlüklerin Korunması: Devlerle Yoldayız

“Etten ve çelikten devler” (Barlow) 20. yüzyıl kitle iletişim çağına egemen oldu. İfade özgürlüğü ve medya özgürlüğü, ulusal ve uluslar üstü kontrol ve denge mekanizmalarıyla dikkatle korunuyordu. Siber devler 21. yüzyılda ortaya çıktığından beri özgürlüklerin yeniden ayarlanması gerekiyordu. Dünyanın bazı yerlerinde bu özgürlüklerin korunmasını sağlamak piyasa güçlerine emanet edilirken, Avrupa Birliği her iki dev türü için de düzenleme ve kurallara güveniyor. Bu konuşma, dijital platformlara ilişkin çağdaş AB mevzuatı sunulacak ve başarısı eleştirel bir şekilde incelenecektir.
Josef Trappel, Avusturya Salzburg Üniversitesi İletişim Çalışmaları Bölümü’nde medya politikası ve medya ekonomisi profesörüdür. Bölüm Direktörü ve Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans programı “Dijital İletişim Liderliği” Direktörüdür. Salzburg ve Zürih Üniversitelerinde iletişim ve siyaset bilimi okudu. Bilimsel çalışmaları ve araştırma konuları medya, dijital platformlar ve demokrasi arasındaki ilişkiye, kitle iletişim araçları yapılarındaki değişikliklere ve bunların iletişim, ulusal ve uluslararası medya politikası ve medya ekonomisine etkilerine odaklanmaktadır. Werner A. Meier ile birlikte Euromedia Araştırma Grubu’nun başkanıdır. Son araştırma projeleri arasında “Demokrasi için Medya Monitörü” (2021) ve “Euromedia Sahiplik Monitörü” (2023) bulunmaktadır.